Přeprava celovozových zásilek

Zajišťujeme přepravu celovozových zásilek v rámci tuzemska i zahraničí v rámci států EU a to především Polsko, Slovensko, Německo, Nizozemsko, Belgii, Francii, Španělsko, Itálii, Rumunsko a Bulharsko.